Dnia 5 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostrówek odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów z Gminy Ostrówek. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z naszej społeczności lokalnej, którzy w świątecznej atmosferze pogłębiali społeczne relacje i złożyli sobie wzajemne życzenia noworoczne.  Otwarcia i powitania przybyłych uczestników dokonał Pan Jacek Bednarski ze Stowarzyszenia Sąsiedzi z Lubartowa. Następnie fragment Pisma Świętego przeczytał ks. Henryk Zdybel proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrówku oraz złożył wszystkim zgromadzonym życzenia. Pan Tomasz Piecak – Wójt Gminy Ostrówek przypominał zgromadzonym o tradycjach i zwyczajach wigilijnych. Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrówku podziękowali, Panu Krzysztofowi Gajo za wielokrotną pomoc finansową przy organizacji uroczystości i  imprez gminnych. Wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. Panie z Zespołu Śpiewaczego Ostrowianki przy akompaniamencie Arka Urbana zaintonowały kolędy, które podchwycili Seniorzy i wszyscy wspólnie, radośnie kolędowali. Seniorzy niewątpliwie byli zadowoleni i wzruszeni świąteczną atmosferą spotkania. W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek Pan Kajetan Sidor, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostrówek Pan Tadeusz Olek, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrówku Pani Ewa Sobijanek, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrówku Pan Adam Golak, Pan Jarosław Skubisz radny oraz sołtysi Pani Ewa Bejda i Pan Henryk Bernacki. Spotkanie opłatkowe zorganizowało Stowarzyszenie „Sąsiedzi” z Lubartowa oraz seniorzy z gminy Ostrówek na czele z Panią Sołtys Ewą Bejdą. Wójt Gminy Ostrówek szczególnie serdecznie dziękuje Pani Sołtys wsi Antoniówka za zaangażowanie i integrację seniorów z ternu Gminy Ostrówek oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie smakołyków, które uświetniły spotkanie opłatkowe./Tekst Gmina Ostrówek/